Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

Show-AzurePortal

[This topic is pre-release documentation and is subject to change in future releases. Blank topics are included as placeholders.]

Show-AzurePortal

Show the Windows Azure Management Portal.

 

Parameter Set: Default
Show-AzurePortal [[-Name] <String> ] [-Realm <String> ] [ <CommonParameters>]
 

This topic describes the cmdlet in the .6.19 version of the Windows Azure PowerShell module. To find out the version of the module you're using, from the Windows Azure PowerShell console, type (get-module azure).version.

The Show-AzurePortal cmdlet shows the Windows Azure Management Portal.

 

-Name<String>

Specifies the name of the website to show in the portal.


Aliases

none

Required?

false

Position?

1

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

True (ByPropertyName)

Accept Wildcard Characters?

false

-Realm<String>

Specifies the organization ID to use for federated authentication when displaying the Windows Azure Portal.


Aliases

none

Required?

false

Position?

named

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

True (ByPropertyName)

Accept Wildcard Characters?

false

<CommonParameters>

This cmdlet supports the common parameters: -Verbose, -Debug, -ErrorAction, -ErrorVariable, -OutBuffer, and -OutVariable. For more information, see  about_CommonParameters (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=113216).

Inputs

The input type is the type of the objects that you can pipe to the cmdlet.

Outputs

The output type is the type of the objects that the cmdlet emits.

 

 

This example opens a browser on the Windows Azure portal, showing information about a website named 'mySite'.


PS C:\> Show-AzurePortal -Name mySite

Related topics

Pokaż:
© 2015 Microsoft