Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

Get-AzureAclConfig

Updated: July 25, 2013

[This topic is pre-release documentation and is subject to change in future releases. Blank topics are included as placeholders.]

Get-AzureAclConfig

Gets an ACL configuration object.

 

Parameter Set: Default
Get-AzureAclConfig [[-EndpointName] <String> ] -VM <IPersistentVM> [ <CommonParameters>]
 

This topic describes the cmdlet in the .6.19 version of the Windows Azure PowerShell module. To find out the version of the module you're using, from the Windows Azure PowerShell console, type (get-module azure).version.

The Get-AzureAclConfig cmdlet gets the ACL configuration object from an existing virtual machine.

 

-EndpointName<String>

Specifies the name of the endpoint for the ACL object you want to get.


Aliases

none

Required?

false

Position?

1

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

false

Accept Wildcard Characters?

false

-VM<IPersistentVM>

Specifies the virtual machine object that has the endpoint.


Aliases

InputObject

Required?

true

Position?

named

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

True (ByValue)

Accept Wildcard Characters?

false

<CommonParameters>

This cmdlet supports the common parameters: -Verbose, -Debug, -ErrorAction, -ErrorVariable, -OutBuffer, and -OutVariable. For more information, see  about_CommonParameters (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=113216).

Inputs

The input type is the type of the objects that you can pipe to the cmdlet.

Outputs

The output type is the type of the objects that the cmdlet emits.

 

Example

This example gets the ACL configuration from a virtual machine named "MyVM".


PS C:\> $acl = Get-AzureVM -ServiceName "myservice" -Name "MyVM" | Get-AzureAclConfig -EndpointName "Web"

Related topics

Pokaż:
© 2015 Microsoft