Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

Start-AzureSqlDatabaseExport

[This topic is pre-release documentation and is subject to change in future releases. Blank topics are included as placeholders.]

Start-AzureSqlDatabaseExport

Initiates an export operation from a Windows Azure SQL Database to Windows Azure blob storage.

Syntax

Parameter Set: ByContainerName
Start-AzureSqlDatabaseExport [-SqlConnectionContext] <ServerDataServiceSqlAuth> [-StorageContext] <AzureStorageContext> [-StorageContainerName] <String> [-DatabaseName] <String> [-BlobName] <String> [ <CommonParameters>]

Parameter Set: ByContainerObject
Start-AzureSqlDatabaseExport [-SqlConnectionContext] <ServerDataServiceSqlAuth> [-StorageContainer] <AzureStorageContainer> [-DatabaseName] <String> [-BlobName] <String> [ <CommonParameters>]
Detailed Description

Use the Start-AzureSqlDatabaseExport cmdlet to initiate an export operation from an Azure SQL Database to blob storage. The operation requires a database server connection context. Use the Get-AzureSqlDatabaseImportExportStatus cmdlet to get status on the export operation.

Parameters

-BlobName<String>

The name of the blob storage into which to export the database.


Aliases

none

Required?

true

Position?

4

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

false

Accept Wildcard Characters?

false

-DatabaseName<String>

The name of the database from which the data is exported.


Aliases

none

Required?

true

Position?

4

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

false

Accept Wildcard Characters?

false

-SqlConnectionContext<ServerDataServiceSqlAuth>

The connection context to a SQL Database Server containing the SQL Database.


Aliases

none

Required?

true

Position?

1

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

false

Accept Wildcard Characters?

false

-StorageContainer<AzureStorageContainer>

The blob storage container object into which the data is exported.


Aliases

none

Required?

true

Position?

2

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

false

Accept Wildcard Characters?

false

-StorageContainerName<String>

The name of the storage container containing the blob into which the data is exported.


Aliases

none

Required?

true

Position?

3

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

false

Accept Wildcard Characters?

false

-StorageContext<AzureStorageContext>

The context of the blob storage.


Aliases

none

Required?

true

Position?

2

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

false

Accept Wildcard Characters?

false

<CommonParameters>

This cmdlet supports the common parameters: -Verbose, -Debug, -ErrorAction, -ErrorVariable, -OutBuffer, and -OutVariable. For more information, see about_CommonParameters

Inputs

The input type is the type of the objects that you can pipe to the cmdlet.

Outputs

The output type is the type of the objects that the cmdlet emits.

  • Microsoft.WindowsAzure.Management.SqlDatabase.Services.ImportExportRequest

Examples

-------------------------- EXAMPLE 1 --------------------------

This example initiates an export process from the SQL Database, "$DatabaseName", to the blob storage, "$BlobName".


C:\PS>$credential = Get-Credential
C:\PS>$SqlCtx = New-AzureSqlDatabaseServerContext -ServerName $ServerName -Credentials $credential
C:\PS>$StorageCtx = New-AzureStorageContext -StorageAccountName $StorageName -StorageAccountKey $StorageKey
C:\PS>$Container = Get-AzureStorageContainer -Name $ContainerName -Context $StorageCtx
C:\PS>$exportRequest = Start-AzureSqlDatabaseExport -SqlConnectionContext $SqlCtx -StorageContainer $Container -DatabaseName $DatabaseName -BlobName $BlobName

Related topics

Pokaż:
© 2015 Microsoft