Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

Get-AzureStorageKey

[This topic is pre-release documentation and is subject to change in future releases. Blank topics are included as placeholders.]

Get-AzureStorageKey

Returns the primary and secondary storage account keys for a Windows Azure storage account.

 

Parameter Set: Default
Get-AzureStorageKey [-StorageAccountName] <String> [ <CommonParameters>]
 

This topic describes the cmdlet in the .6.19 version of the Windows Azure PowerShell module. To find out the version of the module you're using, from the Windows Azure PowerShell console, type (get-module azure).version.

The Get-AzureStorageKey cmdlet returns an object with the storage account name, the primary account key, and the secondary account key of the specified Windows Azure storage account as properties.

 

-StorageAccountName<String>

Specifies the name of the storage account.


Aliases

none

Required?

true

Position?

1

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

true (ByPropertyName)

Accept Wildcard Characters?

false

<CommonParameters>

This cmdlet supports the common parameters: -Verbose, -Debug, -ErrorAction, -ErrorVariable, -OutBuffer, and -OutVariable. For more information, see  about_CommonParameters (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=113216).

Inputs

The input type is the type of the objects that you can pipe to the cmdlet.

Outputs

The output type is the type of the objects that the cmdlet emits.

 

-------------- Example 1 --------------

This command gets an object with the primary and secondary storage keys for the "mystore1" storage account.


PS C:\> Get-AzureStorageKey –StorageAccountName "mystore1" 

-------------- Example 2 --------------

This command puts the primary storage account key for the "mystore1" storage account in the $myStoreKey variable.


PS C:\> $myStoreKey = (Get-AzureStorageKey –StorageAccountName "mystore1").Primary 

Related topics

Pokaż:
© 2015 Microsoft