Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

MessagingFactory.CreateAsync Method (Uri)

Asynchronously creates a new messaging factory object.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public static Task<MessagingFactory> CreateAsync(
	Uri address
)

Parameters

address
Type: System.Uri
The namespace base address.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<MessagingFactory>
A task instance that represents the asynchronous create operation.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft