Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

BrokeredMessage.DeadLetterAsync Method

Asynchronously moves the message to the dead letter queue.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task DeadLetterAsync()

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task
The asynchronous result of the operation.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft