Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

SubscriptionClient.PeekAsync Method (Int64)

Asynchronously returns without removing the first message in the queue.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task<BrokeredMessage> PeekAsync(
	long fromSequenceNumber
)

Parameters

fromSequenceNumber
Type: System.Int64
The starting point from which to browse a message.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<BrokeredMessage>
A task instance that represents the asynchronous peek operation.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft