Baza Wiedzy MSDN
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

SubscriptionClient.OnMessage Method (Action<BrokeredMessage>, OnMessageOptions)

 

Processes a message in an event-driven message pump, with the given set of OnMessageOptions options.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public void OnMessage(
	Action<BrokeredMessage> callback,
	OnMessageOptions onMessageOptions
)

Parameters

callback
Type: System.Action<BrokeredMessage>

The method to invoke when the operation is complete.

onMessageOptions
Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.OnMessageOptions

Specifies the OnMessageOptions options with which to instantiate the message pump.

Return to top
Pokaż:
© 2016 Microsoft