Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

NamespaceManager.CreateQueueAsync Method (String)

Asynchronously creates a new queue in the service namespace with the given path.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task<QueueDescription> CreateQueueAsync(
	string path
)

Parameters

path
Type: System.String
The path of the queue relative to the service namespace base address.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<QueueDescription>
The QueueDescription of the newly created queue.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft