Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Baza Wiedzy MSDN
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

MessageReceiver.DeadLetterAsync Method (Guid, IDictionary<String, Object>)

 

Asynchronously moves the undelivered message to the dead letter queue.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task DeadLetterAsync(
	Guid lockToken,
	IDictionary<stringobject> propertiesToModify
)

Parameters

lockToken
Type: System.Guid

The lock token bound to the locked message instance.

propertiesToModify
Type: System.Collections.Generic.IDictionary<StringObject>

The properties to modify.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task

The asynchronous operation.

Return to top
Pokaż:
© 2015 Microsoft