Baza Wiedzy MSDN
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

NamespaceManager.CreateSubscriptionAsync Method (SubscriptionDescription, RuleDescription)

 

Asynchronously creates a new subscription in the service namespace with the specified subscription description and rule description.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task<SubscriptionDescription> CreateSubscriptionAsync(
	SubscriptionDescription description,
	RuleDescription ruleDescription
)

Parameters

description
Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.SubscriptionDescription

A SubscriptionDescription object describing the attributes with which the new subscription will be created.

ruleDescription
Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.RuleDescription

A RuleDescription object describing the attributes with which the messages are matched and acted upon.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<SubscriptionDescription>

The asynchronously created subscription.

Return to top
Pokaż:
© 2016 Microsoft