Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Metoda WriteLine — (Boolean)
Ten artykuł był przetłumaczony komputerowo. Oryginalny tekst zobaczysz, umieszczając wskaźnik myszy nad zdaniami w artykule. Więcej informacji.
Tłumaczenie
Oryginał

Metoda TextWriter.WriteLine — (Boolean)

.NET Framework 4.5

Zapisuje tekstowa reprezentacja Boolean wartości następuje terminator wiersza do ciąg tekstowy lub strumienia.

Przestrzeń nazw:  System.IO
Zestaw:  mscorlib (w mscorlib.dll)

public virtual void WriteLine(
	bool value
)

Parametry

value
Typ: System.Boolean
Boolean Wartość do zapisu.

WyjątekWarunek
ObjectDisposedException

TextWriter jest zamknięta.

IOException

Wystąpi błąd We/Wy.

Tekstowa reprezentacja określona wartość jest produkowany przez wywołanie Boolean.ToString metody.

Ta metoda wyprowadza albo Boolean.TrueString lub Boolean.FalseString.

Terminator wiersza jest zdefiniowany przez pole CoreNewLine.

Aby uzyskać listę typowych zadań we/wy, zobacz Typowe zadania We/Wy.

.NET Framework

Obsługiwane w: 4.5.2, 4.5.1, 4.5, 4, 3.5, 3.0, 2.0, 1.1, 1.0

.NET Framework Client Profile

Obsługiwane w: 4, 3.5 z dodatkiem SP1

Portable Class Library

Obsługiwane w: Portable Class Library

.NET dla aplikacji do sklepu Windows Store

Obsługiwane w: Windows 8

.NET dla aplikacji dla Windows Phone

Obsługiwane w: Windows Phone 8, Silverlight 8.1

Windows Phone 8.1, Windows Phone 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 z dodatkiem R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista z dodatkiem SP2, Windows Server 2008 (instalacja roli Server Core jest nieobsługiwana), Windows Server 2008 R2 (instalacja roli Server Core jest obsługiwana, gdy jest zainstalowany dodatek SP1 lub nowszy; procesory Itanium nie są obsługiwane)

Program .NET Framework nie obsługuje wszystkich wersji każdej platformy. Aby uzyskać listę wszystkich obsługiwanych wersji, zobacz Wymagania systemowe programu .NET Framework.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft