Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Metoda TextWriter.WriteLine — (Boolean)

.NET Framework (current version)
 

Data opublikowania: październik 2016

Zapisuje tekst reprezentujący Boolean wartość, a następnie terminator wiersza do ciąg tekstowy lub strumienia.

Przestrzeń nazw:   System.IO
Zestaw:  mscorlib (w mscorlib.dll)

public virtual void WriteLine(
	bool value
)

Parametry

value
Type: System.Boolean

Boolean Wartość do zapisu.

Exception Condition
ObjectDisposedException

TextWriter Jest zamknięty.

IOException

Wystąpi błąd We/Wy.

Tekst reprezentujący określona wartość jest generowany przez wywołanie metody Boolean.ToString metody.

Ta metoda generuje albo Boolean.TrueString lub Boolean.FalseString.

Terminator wiersza jest zdefiniowany przez CoreNewLine pole.

Aby uzyskać listę typowych zadań we/wy, zobacz Typowe zadania-O.

Platforma uniwersalna systemu Windows
Dostępne od 8
.NET Framework
Dostępne od 1.1
Biblioteka klas przenośnych
Obsługiwane w: przenośne platformy .NET
Silverlight
Dostępne od 2.0
Windows Phone Silverlight
Dostępne od 7.0
Windows Phone
Dostępne od 8.1
Powrót do początku
Pokaż: