EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

LambdaExpression.CompileToMethod Method (MethodBuilder)

Compiles the lambda into a method definition.

Namespace:  System.Linq.Expressions
Assembly:  System.Core (in System.Core.dll)

public void CompileToMethod(
	MethodBuilder method
)

Parameters

method
Type: System.Reflection.Emit.MethodBuilder
A MethodBuilder which will be used to hold the lambda's IL.

Silverlight

Supported in: 5, 4

For a list of the operating systems and browsers that are supported by Silverlight, see Supported Operating Systems and Browsers.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż: