Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Baza Wiedzy MSDN
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

Common REST API Error Codes

 

Updated: August 4, 2015

The error codes listed in the following table may be returned by an operation on any of the storage services.

Error code

HTTP status code

User message

ConditionNotMet

Not Modified (304)

The condition specified in the conditional header(s) was not met for a read operation.

MissingRequiredHeader

Bad Request (400)

A required HTTP header was not specified.

MissingRequiredXmlNode

Bad Request (400)

A required XML node was not specified in the request body.

UnsupportedHeader

Bad Request (400)

One of the HTTP headers specified in the request is not supported.

UnsupportedXmlNode

Bad Request (400)

One of the XML nodes specified in the request body is not supported.

InvalidHeaderValue

Bad Request (400)

The value provided for one of the HTTP headers was not in the correct format.

InvalidXmlNodeValue

Bad Request (400)

The value provided for one of the XML nodes in the request body was not in the correct format.

MissingRequiredQueryParameter

Bad Request (400)

A required query parameter was not specified for this request.

UnsupportedQueryParameter

Bad Request (400)

One of the query parameters specified in the request URI is not supported.

InvalidQueryParameterValue

Bad Request (400)

An invalid value was specified for one of the query parameters in the request URI.

OutOfRangeQueryParameterValue

Bad Request (400)

A query parameter specified in the request URI is outside the permissible range.

RequestUrlFailedToParse

Bad Request (400)

The url in the request could not be parsed.

InvalidUri

Bad Request (400)

The requested URI does not represent any resource on the server.

InvalidHttpVerb

Bad Request (400)

The HTTP verb specified was not recognized by the server.

EmptyMetadataKey

Bad Request (400)

The key for one of the metadata key-value pairs is empty.

InvalidXmlDocument

Bad Request (400)

The specified XML is not syntactically valid.

Md5Mismatch

Bad Request (400)

The MD5 value specified in the request did not match the MD5 value calculated by the server.

InvalidMd5

Bad Request (400)

The MD5 value specified in the request is invalid. The MD5 value must be 128 bits and Base64-encoded.

OutOfRangeInput

Bad Request (400)

One of the request inputs is out of range.

InvalidAuthenticationInfo

Bad Request (400)

The authentication information was not provided in the correct format. Verify the value of Authorization header.

InvalidInput

Bad Request (400)

One of the request inputs is not valid.

InvalidMetadata

Bad Request (400)

The specified metadata is invalid. It includes characters that are not permitted.

InvalidResourceName

Bad Request (400)

The specifed resource name contains invalid characters.

MetadataTooLarge

Bad Request (400)

The size of the specified metadata exceeds the maximum size permitted.

ConditionHeadersNotSupported

BadRequest (400)

Condition headers are not supported.

MultipleConditionHeadersNotSupported

Bad Request (400)

Multiple condition headers are not supported.

AuthenticationFailed

Forbidden (403)

Server failed to authenticate the request. Make sure the value of the Authorization header is formed correctly including the signature.

InsufficientAccountPermissions

Forbidden (403)

Read operations are currently disabled.

InsufficientAccountPermissions

Forbidden (403)

Write operations are not allowed.

ResourceNotFound

Not Found (404)

The specified resource does not exist.

AccountIsDisabled

Forbidden (403)

The specified account is disabled.

InsufficientAccountPermissions

Forbidden (403)

The account being accessed does not have sufficient permissions to execute this operation.

UnsupportedHttpVerb

Method Not Allowed (405)

The resource doesn't support the specified HTTP verb.

AccountAlreadyExists

Conflict (409)

The specified account already exists.

AccountBeingCreated

Conflict (409)

The specified account is in the process of being created.

ResourceAlreadyExists

Conflict (409)

The specified resource already exists.

ResourceTypeMismatch

Conflict (409)

The specified resource type does not match the type of the existing resource.

MissingContentLengthHeader

Length Required (411)

The Content-Length header was not specified.

ConditionNotMet

Precondition Failed (412)

The condition specified in the conditional header(s) was not met for a write operation.

RequestBodyTooLarge

Request Entity Too Large (413)

The size of the request body exceeds the maximum size permitted.

InvalidRange

Requested Range Not Satisfiable (416)

The range specified is invalid for the current size of the resource.

InternalError

Internal Server Error (500)

The server encountered an internal error. Please retry the request.

OperationTimedOut

Internal Server Error (500)

The operation could not be completed within the permitted time.

ServerBusy

Service Unavailable (503)

The server is currently unable to receive requests. Please retry your request.

Pokaż:
© 2015 Microsoft