Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Metoda TextWriter.WriteLine — (UInt32)

.NET Framework (current version)
 

Data opublikowania: październik 2016

Zapisuje tekst reprezentujący 4-bajtowa liczba całkowita bez znaku następuje liniowym ciąg tekstowy lub strumienia.

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Przestrzeń nazw:   System.IO
Zestaw:  mscorlib (w mscorlib.dll)

[CLSCompliantAttribute(false)]
public virtual void WriteLine(
	uint value
)

Parametry

value
Type: System.UInt32

4-bajtowa liczba całkowita bez znaku do zapisu.

Exception Condition
ObjectDisposedException

TextWriter Jest zamknięty.

IOException

Wystąpi błąd We/Wy.

Tekst reprezentujący określona wartość jest generowany przez wywołanie metody UInt32.ToString metody. FormatProvider Właściwości, jeśli nie null, określa formatowanie specyficzne dla kultury.

Terminator wiersza jest zdefiniowany przez CoreNewLine pole.

Aby uzyskać listę typowych zadań we/wy, zobacz Typowe zadania-O.

Platforma uniwersalna systemu Windows
Dostępne od 8
.NET Framework
Dostępne od 1.1
Biblioteka klas przenośnych
Obsługiwane w: przenośne platformy .NET
Silverlight
Dostępne od 2.0
Windows Phone Silverlight
Dostępne od 7.0
Windows Phone
Dostępne od 8.1
Powrót do początku
Pokaż: