Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
Ten artykuł był przetłumaczony komputerowo. Oryginalny tekst zobaczysz, umieszczając wskaźnik myszy nad zdaniami w artykule. Więcej informacji.
Tłumaczenie
Oryginał

Metoda StreamWriter.Write — (Char[], Int32, Int32)

.NET Framework 4.5

Zapisuje subarray znaków do strumienia.

Przestrzeń nazw:  System.IO
Zestaw:  mscorlib (w mscorlib.dll)

public override void Write(
	char[] buffer,
	int index,
	int count
)

Parametry

buffer
Typ: System.Char[]
Tablicy znaków, zawierający dane przewidziane do zapisu.
index
Typ: System.Int32
Pozycja znaku w buforze, od którego należy rozpocząć odczyt danych.
count
Typ: System.Int32
Maksymalna liczba znaków do zapisu.

WyjątekWarunek
ArgumentNullException

buffer wynosi null.

ArgumentException

Długość buforu minus index jest mniejsza niż count.

ArgumentOutOfRangeException

index lub count jest liczbą ujemną.

IOException

Wystąpi błąd We/Wy.

ObjectDisposedException

AutoFlush prawdą jest, lub StreamWriter bufor jest pełny, a bieżący moduł zapisujący jest zamknięty.

NotSupportedException

AutoFlush prawdą jest, lub StreamWriter bufor jest pełny, a zawartość buforu nie mogą być zapisywane do podstawowego strumienia stałego rozmiaru, ponieważ StreamWriter znajduje się na końcu strumienia.

Ta metoda zastępuje element TextWriter.Write.

Znaki czytane od buffer począwszy od index poprzez index + (count - 1). Wszystkie znaki są zapisywane do podstawowego strumienia, chyba że przedwcześnie osiągnięty zostanie koniec podstawowego strumienia. Flush jest wywoływana automatycznie, jeśli AutoFlush jest true.

Aby uzyskać listę typowych zadań we/wy, zobacz Typowe zadania We/Wy.

W tym przykładzie zapisuje osiem znaków z tablicy 13 element do pliku, począwszy od trzeciego elementu tablicy.


using System;
using System.IO;

public class SWBuff 
{
  public static void Main(String[] args)
  {
    FileStream sb = new FileStream("MyFile.txt", FileMode.OpenOrCreate);
    char[] b = {'a','b','c','d','e','f','g','h','i','j','k','l','m'};
    StreamWriter sw = new StreamWriter(sb);
    sw.Write(b, 3, 8);
    sw.Close();
  }
}


.NET Framework

Obsługiwane w: 4.5.2, 4.5.1, 4.5, 4, 3.5, 3.0, 2.0, 1.1, 1.0

.NET Framework Client Profile

Obsługiwane w: 4, 3.5 z dodatkiem SP1

Portable Class Library

Obsługiwane w: Portable Class Library

.NET dla aplikacji do sklepu Windows Store

Obsługiwane w: Windows 8

.NET dla aplikacji dla Windows Phone

Obsługiwane w: Windows Phone 8, Silverlight 8.1

Windows Phone 8.1, Windows Phone 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 z dodatkiem R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista z dodatkiem SP2, Windows Server 2008 (instalacja roli Server Core jest nieobsługiwana), Windows Server 2008 R2 (instalacja roli Server Core jest obsługiwana, gdy jest zainstalowany dodatek SP1 lub nowszy; procesory Itanium nie są obsługiwane)

Program .NET Framework nie obsługuje wszystkich wersji każdej platformy. Aby uzyskać listę wszystkich obsługiwanych wersji, zobacz Wymagania systemowe programu .NET Framework.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft