Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Metoda StreamWriter.Write — (Char[], Int32, Int32)

.NET Framework (current version)
 

Data opublikowania: październik 2016

Zapisuje podtablica znaków do strumienia.

Przestrzeń nazw:   System.IO
Zestaw:  mscorlib (w mscorlib.dll)

public override void Write(
	char[] buffer,
	int index,
	int count
)

Parametry

buffer
Type: System.Char[]

Tablica znaków, który zawiera dane do zapisu.

index
Type: System.Int32

Pozycja znaku w buforze, od którego należy rozpocząć odczyt danych.

count
Type: System.Int32

Maksymalna liczba znaków do zapisu.

Exception Condition
ArgumentNullException

buffer jest null.

ArgumentException

Długość buforu minus index jest mniejsza niż count.

ArgumentOutOfRangeException

index lub count jest ujemna.

IOException

Wystąpi błąd We/Wy.

ObjectDisposedException

AutoFlush ma wartość true lub StreamWriter buforu jest pełny i bieżący moduł zapisujący jest zamknięty.

NotSupportedException

AutoFlush ma wartość true lub StreamWriter buforu jest pełny i nie można zapisać zawartości buforu do odpowiedniego strumienia o stałym rozmiarze, ponieważ StreamWriter znajduje się na końcu strumienia.

Ta metoda zastępuje TextWriter.Write.

Znaki są odczytywane z buffer począwszy od index i przechodzić przez index + (count - 1). Wszystkie znaki są zapisywane do odpowiedniego strumienia, chyba że przedwcześnie osiągnięto koniec strumienia podstawowego. Flush jest wywoływana automatycznie, jeżeli AutoFlush jest true.

Aby uzyskać listę typowych zadań we/wy, zobacz Typowe zadania-O.

W tym przykładzie zapisuje osiem znaków z 13-elementowej tablicy na plik, począwszy od trzeciego elementu tablicy.

using System;
using System.IO;

public class SWBuff 
{
  public static void Main(String[] args)
  {
    FileStream sb = new FileStream("MyFile.txt", FileMode.OpenOrCreate);
    char[] b = {'a','b','c','d','e','f','g','h','i','j','k','l','m'};
    StreamWriter sw = new StreamWriter(sb);
    sw.Write(b, 3, 8);
    sw.Close();
  }
}

Platforma uniwersalna systemu Windows
Dostępne od 8
.NET Framework
Dostępne od 1.1
Biblioteka klas przenośnych
Obsługiwane w: przenośne platformy .NET
Silverlight
Dostępne od 2.0
Windows Phone Silverlight
Dostępne od 7.0
Windows Phone
Dostępne od 8.1
Powrót do początku
Pokaż: