Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Protokół PNRP

.NET Framework (current version)
 

W środowiskach peer-to-peer równorzędne systemy rozpoznawania nazw określonych do rozwiązania użyć każdej lokalizacji sieciowych (adresów, protokoły i porty) na podstawie nazw lub identyfikatorów innego typu. W przeszłości rozpoznawania nazw równorzędnych o zostały skomplikowanym łączności natury przejściowy, a także innych braków w ramach systemu nazw domen (DNS).

Platforma sieci Peer-to-Peer systemu Microsoft® Windows® rozwiązuje ten problem, za pomocą protokołu rozpoznawania nazwy elementów równorzędnych (PNRP), bezpieczne, skalowalne i dynamiczne rejestrowanie i rozpoznawanie nazw protokołu opracowanego dla systemu Windows XP, a następnie uaktualnionego na Windows Vista™. Protokół PNRP działa różnie z tradycyjnych protokołów rozpoznawania nazw, otwieranie fascynujących nowe możliwości dla deweloperów aplikacji.

Nazwy elementów równorzędnych z PNRP, można zastosować do maszyny, lub poszczególne aplikacje lub usługi na komputerze. Rozpoznawania nazw równorzędnych zawiera adres, port i prawdopodobnie rozszerzonej ładunku. Ten system zalety odporność na uszkodzenia, nie wąskie gardła i nazwę rozwiązania, które nigdy nie zwróci starych adresów; Tworzenie protokołu idealnym rozwiązaniem służącym do lokalizowania użytkowników mobilnych.

Pod względem zabezpieczeń, nazwy elementów równorzędnych mogą być publikowane jako zabezpieczonej (chronionej) lub niezabezpieczona (bez ochrony). Protokół PNRP używa szyfrowania kluczem publicznym do ochrony nazwy elementów równorzędnych bezpieczne względem fałszowania; zarówno komputery i usługi mogą o nazwie z PNRP.

 • Protokołu rozpoznawania nazw równorzędnych pokazuje następujące właściwości:

 • Rozproszone i niemal całkowicie bez serwera. Serwery są wyłącznie wymagane przez proces bootstrapping.

 • Bezpieczne publikowanie nazw bez udziału osób trzecich. W przeciwieństwie do publikacji nazwy DNS PNRP nazwa publikacji jest natychmiastowe i bez finansowa.

 • Protokół PNRP aktualizacje w w czasie rzeczywistym, co uniemożliwia rozpoznawania starych adresów.

 • Rozpoznawanie nazw przy użyciu protokołu PNRP wykracza poza komputerów również umożliwiając rozpoznawanie nazwy dla usługi.

 • Funkcja PNRP jest zdefiniowana przez System.Net.PeerToPeer przestrzeni nazw w programie .NET Framework w wersji 3.5. Zapewnia zestaw typów, które mogą służyć do rejestrowania i rozpoznawania nazw równorzędnych o dostępności usługi PNRP.

 • (PNRP i mechanizmy rozpoznawania elementów równorzędnych niestandardowe mogą być tworzone i wystąpień przy użyciu typy określone w System.ServiceModel.PeerResolvers przestrzeni nazw.)

 • Podstawowe typy używane do rejestrowania i rozpoznawania nazw w usłudze PNRP dostępne są następujące:

 • Cloud: Definiuje informacje opisujące PNRP chmury, łącznie z jego zakres.

 • PeerName: Definiuje nazwę elementu równorzędnego, który może służyć do rejestrowania i następnie rozpoznawania elementów równorzędnych w chmurze.

 • PeerNameRecord: Definiuje rekord w chmurze PNRP, który zawiera informacje rejestracyjne elementów równorzędnych, która obejmuje punkty końcowe sieci, w których element równorzędny można skontaktować się.

 • PeerNameRegistration: Definiuje proces rejestracji dla nazwy elementu równorzędnego, w tym metody do rozpoczęcia i zakończenia rejestracji nazw elementów równorzędnych.

 • PeerNameResolver: Definiuje proces rozpoznawania nazw równorzędnych do jego endpoint(s) sieci, w tym synchroniczne i asynchroniczne metody rozwiązywania.

Pokaż: