Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Metoda UInt32.IConvertible.ToInt16 — (IFormatProvider)

.NET Framework (current version)
 

Data opublikowania: październik 2016

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produkt i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio w kodzie.

Opis ten element członkowski, zobacz IConvertible.ToInt16.

Przestrzeń nazw:   System
Zestaw:  mscorlib (w mscorlib.dll)

short IConvertible.ToInt16(
	IFormatProvider provider
)

Parametry

provider
Type: System.IFormatProvider

Ten parametr jest ignorowany.

Wartość zwracana

Type: System.Int16

Wartość bieżącego wystąpienia przekształcona na Int16.

Ten element członkowski jest jawną implementacją członków. Można go używać tylko wtedy, gdy UInt32 do rzutowania wystąpienia IConvertible interfejsu. Zalecaną alternatywą jest wywołanie Convert.ToInt16(UInt32) metody.

Platforma uniwersalna systemu Windows
Dostępne od 10
.NET Framework
Dostępne od 1.1
Silverlight
Dostępne od 2.0
Windows Phone Silverlight
Dostępne od 7.0
Powrót do początku
Pokaż: