Zaawansowane JavaScript

 

W tych sekcjach opisano zaawansowane JavaScript Funkcje, takie jak rekursji, macierze, rozwiązywania problemów i tak dalej.

W tej sekcji

Tworzenie obiektów przy użyciu konstruktorów

Wyjaśnia, jak pisać konstruktory jako sposób tworzenia wystąpień obiektów.

Prototypów i prototypów

Wyjaśnia, jak używać prototypów do tworzenia obiektów pochodnych.

Dane właściwości i metody dostępu

Wyjaśnia różnicę pomiędzy właściwościami danych a właściwościami metod dostępu.

Rekursji

— Wyjaśnia, jak JavaScript używa rekursji i zapętlenia.

Zakres zmiennej

Opisuje różnice między zakresami globalnym i lokalnym.

Kopiowanie, przekazując i porównywania danych

Wyjaśnia pojęcie przekazywania przez wartość lub przez odwołanie.

Za pomocą tablic

Omówienie pojęć dotyczących tablic w JavaScript.

Tablice o określonym typie (JavaScript)

Opisuje typy tablic.

Kolekcje (JavaScript)

Opisuje obiekty kolekcji.

Iteratory i generatory (JavaScript)

Opisuje sposób implementowania niestandardowych Iteratory iterable obiektów.

Znaki specjalne

Wyświetla listę znaków, które umożliwiają dołączanie w ciągach znaków, których nie można wpisać bezpośrednio.

Ciągi szablonu (JavaScript)

Opisuje sposób tworzenia literały, zawierających osadzone wyrażenia.

Używanie metody bind (JavaScript)

Opisuje sposób obliczania zachować this obiektu dla funkcji, które jest wykonywany w kontekście innym.

Zarządzanie odbiornikiem zdarzeń

Opisuje sposób uniknąć przecieków pamięci, używając odbiorniki zdarzenia.

Rozwiązywanie problemów dotyczących skryptów

Wyjaśnia, jak znaleźć typowe błędy skryptu.

Kompilacji warunkowej

Opisuje oświadczeń który JavaScript skompilować jest używana w zależności od określonych warunków.

Zmienne kompilacji warunkowej

Lista zmiennych, które są dostępne dla kompilacji warunkowej.

Tryb ścisłych

Wyjaśnia zastosowanie trybu z ograniczeniami.  Tryb z ograniczeniami nie jest obsługiwany w wersjach programu Internet Explorer starszych niż Internet Explorer 10.  

Pokaż: