SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

CloudDrive.Mount Method

Updated: April 23, 2013

[This topic is part of the Microsoft Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. See Storage Client Library for the latest version.]

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.CloudDrive (in Microsoft.WindowsAzure.CloudDrive.dll)

'Użycie
Dim instance As CloudDrive
Dim cacheSize As Integer
Dim options As DriveMountOptions
Dim returnValue As String

returnValue = instance.Mount(cacheSize, options)

public string Mount (
	int cacheSize,
	DriveMountOptions options
)

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.
Pokaż:
© 2015 Microsoft