SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

QueueHttpWebRequestFactory Class

Updated: May 15, 2014

A factory class for constructing a web request to manage queues in the Queue service.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Queue.Protocol
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public ref class QueueHttpWebRequestFactory abstract sealed

System.Object
  Microsoft.WindowsAzure.Storage.Queue.Protocol.QueueHttpWebRequestFactory

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.
Pokaż:
© 2015 Microsoft