SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

CloudBlockBlob.DownloadToStreamAsync Method

Updated: May 15, 2014

Name Description
CloudBlockBlob.DownloadToStreamAsync (Stream) Initiates an asynchronous operation to download the contents of a blob to a stream.
CloudBlockBlob.DownloadToStreamAsync (Stream, AccessCondition, BlobRequestOptions, OperationContext) Initiates an asynchronous operation to download the contents of a blob to a stream.
CloudBlockBlob.DownloadToStreamAsync (Stream, AccessCondition, BlobRequestOptions, OperationContext, CancellationToken) Initiates an asynchronous operation to download the contents of a blob to a stream.
CloudBlockBlob.DownloadToStreamAsync (Stream, CancellationToken) Initiates an asynchronous operation to download the contents of a blob to a stream.

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.
Pokaż:
© 2015 Microsoft