SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

BlobRequestOptions.UseTransactionalMD5 Property

 

Gets or sets a value to calculate and send/validate content MD5 for transactions.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public Nullable<bool> UseTransactionalMD5 { get; set; }

Property Value

Type: System.Nullable<Boolean>

Use true to calculate and send/validate content MD5 for transactions; otherwise, false.

Return to top
Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.
Pokaż:
© 2015 Microsoft