SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

RoleEnvironment.Changing Event

Updated: December 6, 2013

Occurs before a change to the service configuration is applied to the running instances of a role.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime (in Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.dll)

public static event EventHandler<RoleEnvironmentChangingEventArgs> Changing

The Changing event and the Changed event are used together to identify and manage configuration changes to the service model. By using the Changing event, an instance can respond to a configuration change in one of the following ways:

 • Accept the configuration change while it is running, without going offline.

 • Set the Cancel property of RoleEnvironmentChangingEventArgs to true to take the instance offline, apply the configuration change, and then bring the instance back online.

By using the Cancel property, you can ensure that the instance proceeds through an orderly shutdown sequence and is taken offline before the configuration change is applied. During the shutdown process, Windows Azure raises the Stopping event, and then runs any code in the OnStop method.

The following code example shows how to apply the configuration changes after the role instances are restarted:


public override bool OnStart()
{
  RoleEnvironment.Changing += RoleEnvironmentChanging;
 
  return base.OnStart();
}

private void RoleEnvironmentChanging(object sender, RoleEnvironmentChangingEventArgs e) 
{
  // Implements the changes after restarting the role instance
  if ((e.Changes.Any(change => change is RoleEnvironmentConfigurationSettingChange))) 
  {
   e.Cancel = true;
  }
}

This event occurs after the change has been submitted to Windows Azure but before the changes have been applied to each running role instance.


Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

Target Platforms

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft