SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

RoleEnvironment.Changed Event

Updated: December 6, 2013

Occurs after a change to the service configuration is applied to the running instances of a role.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime (in Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.dll)

public static event EventHandler<RoleEnvironmentChangedEventArgs> Changed

The Changed event and the Changing event are used together to identify and manage configuration changes to the service model. The RoleEnvironmentChangedEventArgs object provides the settings that were changed in the service configuration. You can use the Changing event to decide when the changes are applied.

The following code example shows how to write the list of configuration changes that were made to the role instance when the Changed event is raised:


public override bool OnStart()
{
  RoleEnvironment.Changed += RoleEnvironmentChanged;
 
  return base.OnStart();
}

private void RoleEnvironmentChanged(object sender, RoleEnvironmentChangedEventArgs e)
{
  // Get the list of configuration changes
  var settingChanges = e.Changes.OfType<RoleEnvironmentConfigurationSettingChange>();
   
  foreach (var settingChange in settingChanges) 
  {
   Trace.WriteLine("Setting: " + settingChange.ConfigurationSettingName, "Information");
  }
}

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

Target Platforms

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft