SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

Microsoft.WindowsAzure.Management.WebSites Namespace

The Microsoft.WindowsAzure.Management.WebSites namespace contains classes that provides settings for managing Web Sites.

ClassDescription
ServerFarmOperationsExtensionsRepresents the extensions for server farm management.
WebSiteCloudExceptionException thrown for any invalid response from a web site operation.
WebSiteExtendedErrorCodesSpecifies the web site extended error codes and messages.
WebSiteManagementClientRepresents a Web Sites service management client.
WebSiteManagementClientExtensionsRepresents the extensions for Web Sites client management.
WebSiteOperationsExtensionsRepresents the extensions for web sites management.
WebSpaceOperationsExtensionsRepresents the extensions for web spaces management.

InterfaceDescription
IServerFarmOperationsRepresents the interface for the operations that are used to manage the server farm in a web space.
IWebSiteManagementClientRepresents the interface for the operations that are used to manage Web Sites management clients.
IWebSiteOperationsRepresents the interface for the operations that are used to manage the web sites in a web space.
IWebSpaceOperationsRepresents the interface for the operations that are used to manage web spaces.

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.
Pokaż:
© 2015 Microsoft