SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
Expand Minimize
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

NamespaceManager.DeleteTopicAsync Method

Asynchronously deletes the topic described by path relative to the service namespace base address.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task DeleteTopicAsync(
	string path
)

Parameters

path
Type: System.String
The path of the topic relative to the service namespace base address.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task
The asynchronous deleted topic operation.
Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft