SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
Expand Minimize
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

SubscriptionClient.EndPeekBatch Method

Finishes an asynchronous peek operation on a batch of messages.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public IEnumerable<BrokeredMessage> EndPeekBatch(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult that represents the status of the asynchronous peek batch operation.

Return Value

Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<BrokeredMessage>
The collection of first messages in the batch.
Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft