SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

QueueDescription.Status Property

Gets or sets the current status of the queue (enabled or disabled). When an entity is disabled, that entity cannot send or receive messages.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public EntityStatus Status { get; set; }

Property Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.EntityStatus
The current status of the queue.

For possible values, see EntityStatus.

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft