SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

QueueDescription.DuplicateDetectionHistoryTimeWindow Property

 

Gets or sets the TimeSpan structure that defines the duration of the duplicate detection history. The default value is 10 minutes.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

Public Property DuplicateDetectionHistoryTimeWindow As TimeSpan

Property Value

Type: System.TimeSpan

The TimeSpan structure that represents the time windows for duplication detection history.

Note that the DuplicateDetectionHistoryTimeWindow precision is plus 10 seconds; for example, if you set the value to 30 seconds, you can expect that the window can expand up to 40 seconds.

Return to top
Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.
Pokaż:
© 2015 Microsoft