SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

QueueDescription.AutoDeleteOnIdle Property

Gets or sets the TimeSpan idle interval after which the queue is automatically deleted. The minimum duration is 5 minutes.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public TimeSpan AutoDeleteOnIdle { get; set; }

Property Value

Type: System.TimeSpan
The auto delete on idle time span for the queue.

The queue is deleted if no send or receive operation was performed for this queue for the duration specified in the AutoDeleteOnIdle property.

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft