SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

QueueClient.PrefetchCount Property

 

Gets or sets the number of messages that the queue receiver can simultaneously request.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public int PrefetchCount { get; set; }

Property Value

Type: System.Int32

The number of messages that the queue receiver can simultaneously request.

You can use PrefetchCount to fetch multiple messages from the server in the same round-trip. This can be useful in scenarios that need lower latency for receiving existing messages from a queue or subscription. Prefetch can also improve throughput depending upon the scenarios as the number of round-trips to the server are reduced.

Prefetch is disabled by default. You can enable it by using this property on the client. You must set PrefetchCount before receiving the first message.

QueueClient client = factory.CreateQueueClient("queue1");
client.PrefetchCount = 200;

BrokeredMessage message = client.Receive();
Return to top
Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.
Pokaż:
© 2015 Microsoft