SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
Expand Minimize
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

QueueClient.OnAbort Method

Executes upon calling the Abort event.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected override void OnAbort()

This is a protected member of the abstract QueueClient class. Abstract classes are not meant to be inherited, so protected members should be ignored.

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft