SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
Expand Minimize
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

MessageReceiver.EndCompleteBatch Method

Ends the asynchronous operation to complete receipt of a batch message.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public void EndCompleteBatch(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult
The result of the operation.
Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft