SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

MessageClientEntity.RetryPolicy Property

Gets or sets a retry policy associated with this instance that determines whether if the request should be retried.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public RetryPolicy RetryPolicy { get; set; }

Property Value

Type: Microsoft.ServiceBus.RetryPolicy
A retry policy associated with this instance that determines whether if the request should be retried.
Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2015 Microsoft