SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

BrokeredMessage.Size Property

 

Gets the size of the message in bytes.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public long Size { get; }

Property Value

Type: System.Int64

The message size in bytes.

Exception Condition
ObjectDisposedException

Thrown if the message is in disposed state.

To get an accurate value for the size of a BrokeredMessage, you should read the Size property after completing the Send/Receive operation on the BrokeredMessage.

Return to top
Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.
Pokaż:
© 2015 Microsoft