SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

BrokeredMessage.ScheduledEnqueueTimeUtc Property

Gets or sets the date and time in UTC at which the message will be enqueued. This property returns the time in UTC; when setting the property, the supplied DateTime value must also be in UTC.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public DateTime ScheduledEnqueueTimeUtc { get; set; }

Property Value

Type: System.DateTime
The scheduled enqueue time in UTC. This value is for delayed message sending. It is utilized to delay messages sending to a specific time in the future.

ExceptionCondition
ObjectDisposedException

Thrown if the message is in disposed state.

ArgumentOutOfRangeException

Thrown if the passed in value is DateTime.MaxValue.

Message enqueuing time does not mean that the message will be sent at the same time. It will get enqueued, but the actual sending time depends on the queue's workload and its state.

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft