SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

BrokeredMessage.ReplyTo Property

 

Gets or sets the address of the queue to reply to.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public string ReplyTo { get; set; }

Property Value

Type: System.String

The reply to queue address.

Exception Condition
ObjectDisposedException

Thrown if the message is in disposed state.

This value is utilized by the message receiving end if the application logic requires duplex communication pattern between senders and receivers.

Return to top
Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.
Pokaż:
© 2015 Microsoft