SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

BrokeredMessage.ReplyTo Property

Gets or sets the address of the queue to reply to.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public string ReplyTo { get; set; }

Property Value

Type: System.String
The reply to queue address.

ExceptionCondition
ObjectDisposedException

Thrown if the message is in disposed state.

This value is utilized by the message receiving end if the application logic requires duplex communication pattern between senders and receivers.

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft