SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

BrokeredMessage.MessageId Property

 

Gets or sets the identifier of the message.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public string MessageId { get; set; }

Property Value

Type: System.String

The identifier of the message.

Exception Condition
ObjectDisposedException

Thrown if the message is in disposed state.

ArgumentException

Thrown if the message identifier is null or exceeds 128 characters in length.

The identifier of the message can be of any value set by the users.

Return to top
Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.
Pokaż:
© 2015 Microsoft