SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

BrokeredMessage.LockedUntilUtc Property

Gets the date and time in UTC until which the message will be locked in the queue/subscription.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public DateTime LockedUntilUtc { get; internal set; }

Property Value

Type: System.DateTime
The date and time until which the message will be locked in the queue/subscription.

ExceptionCondition
ObjectDisposedException

Thrown if the message is in disposed state.

InvalidOperationException

Thrown if the message was not received from the ServiceBus.

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft