SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

BrokeredMessage.Label Property

 

Gets or sets the application specific label.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public string Label { get; set; }

Property Value

Type: System.String

The application specific label.

Exception Condition
ObjectDisposedException

Thrown if the message is in disposed state.

The label does not have any processing significance to the Service Bus.

Return to top
Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.
Pokaż:
© 2015 Microsoft