SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

BrokeredMessage.EnqueuedTimeUtc Property

Gets or sets the date and time of the sent time in UTC.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public DateTime EnqueuedTimeUtc { get; internal set; }

Property Value

Type: System.DateTime
The enqueue time in UTC. This value represents the actual time of enqueuing the message.

ExceptionCondition
ObjectDisposedException

Thrown if the message is in disposed state.

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft