SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

BrokeredMessage.CorrelationId Property

Gets or sets the identifier of the correlation.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public string CorrelationId { get; set; }

Property Value

Type: System.String
The identifier of the correlation.

ExceptionCondition
ObjectDisposedException

Thrown if the message is in disposed state.

The CorrelationId is used for a faster way to apply filtering rules. For example, you could create a filter that would process all messages with a specific CorrelationId. The advantage of using the CorrelationId to SessionId is that CorrelationId is saved in a hash table, which speeds up the filtering process.

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft