SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

BrokeredMessage.ContentType Property

Gets or sets the type of the content.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public string ContentType { get; set; }

Property Value

Type: System.String
The type of the content of the message body. This is a content type identifier utilized by the sender and receiver for application specific logic.

ExceptionCondition
ObjectDisposedException

Thrown if the message is in disposed state.

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft