SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
Expand Minimize
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

DataCacheOperations Enumeration

An enumeration used to specify specific item or region events that can trigger a cache notification.

This enumeration has a FlagsAttribute attribute that allows a bitwise combination of its member values.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

[FlagsAttribute]
public enum DataCacheOperations

Member nameDescription
AddItemIndicates that an object was added to the cache.
ReplaceItemIndicates that an object was replaced in the cache. 
RemoveItemIndicates that an object was removed from the cache. 
CreateRegionIndicates that a region in the cache was created with the CreateRegion(String, Boolean) method. 
RemoveRegionIndicates that a region in the cache was removed with the RemoveRegion(String) method. 
ClearRegionIndicates that a region in the cache was cleared with the ClearRegion(String) method.

This enumeration is used in the add callback method's filter parameter to specify one or more cache operations that can trigger a cache notification.

Select more than one DataCacheOperation enumeration by separating the enumerations with the binary OR operator to perform a bitwise OR. To do this, use the | character in C#, and the Or character in Visual Basic.

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft