SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

MessageReceiver.OnTryReceive Method (TrackingContext, Int32, TimeSpan, IEnumerable<BrokeredMessage>)

Executes upon calling the TryReceive operation.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected virtual bool OnTryReceive(
	TrackingContext trackingContext,
	int messageCount,
	TimeSpan serverWaitTime,
	out IEnumerable<BrokeredMessage> messages
)

Parameters

trackingContext
Type: Microsoft.ServiceBus.Tracing.TrackingContext
The context information associated by a transaction tracking this operation.
messageCount
Type: System.Int32
The number of messages to try receiving.
serverWaitTime
Type: System.TimeSpan
The time span the operation waits before it times out.
messages
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<BrokeredMessage>
When this method returns, contains the collection of messages received.

Return Value

Type: System.Boolean
true indicating that this method operation succeeded; otherwise, false.
Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft