SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

BrokeredMessage Constructor (Object, XmlObjectSerializer)

Initializes a new instance of the BrokeredMessage class from a given object using the provided XmlObjectSerializer.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public BrokeredMessage(
	Object serializableObject,
	XmlObjectSerializer serializer
)

Parameters

serializableObject
Type: System.Object
The serializable object.
serializer
Type: System.Runtime.Serialization.XmlObjectSerializer
The serializer object.

You should be aware of the exceptions that the provided Serializer can throw and take appropriate actions. See http://msdn.microsoft.com/library/ms574055.aspx for a list of possible exceptions and their causes.

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft