SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

BrokeredMessage.IXmlSerializable.GetSchema Method

This method is reserved and should not be used. When implementing the IXmlSerializable interface, you should return null (Nothing in Visual Basic) from this method, and instead, if specifying a custom schema is required, apply the XmlSchemaProviderAttribute to the class.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

XmlSchema IXmlSerializable.GetSchema()

Return Value

Type: System.Xml.Schema.XmlSchema
An XmlSchema that describes the XML representation of the object that is produced by the WriteXml method and consumed by the ReadXml method.

Implements

IXmlSerializable.GetSchema()
Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft