SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

Get-AzureSqlDatabase

Updated: August 13, 2015

Get-AzureSqlDatabase

Retrieves one or more databases.

Syntax

Parameter Set: ByConnectionContext
Get-AzureSqlDatabase [-ConnectionContext] <IServerDataServiceContext> [-Database <Database> ] [-DatabaseDeletionDate <DateTime> ] [-DatabaseName <String> ] [-RestorableDropped] [-RestorableDroppedDatabase <RestorableDroppedDatabase> ] [ <CommonParameters>]

Parameter Set: ByServerName
Get-AzureSqlDatabase [-ServerName] <String> [-Database <Database> ] [-DatabaseDeletionDate <DateTime> ] [-DatabaseName <String> ] [-RestorableDropped] [-RestorableDroppedDatabase <RestorableDroppedDatabase> ] [ <CommonParameters>]
Detailed Description

The Get-AzureSqlDatabase cmdlet retrieves one or more instances of an Azure SQL Database from an Azure SQL Database server. You can specify the server with an Azure SQL Database server connection context that you create using the New-AzureSqlDatabaseServerContext cmdlet. Or, if you specify the Azure SQL Database server name, the cmdlet uses the current Azure subscription information to authenticate the request to access the server.

If you do not specify a database, the Get-AzureSqlDatabase cmdlet returns all databases from the specified server.

Retrieving restorable dropped databases:

Retrieve restorable dropped databases by using the RestorableDropped parameter. To return all restorable dropped databases use the RestorableDropped parameter without DatabaseName and DatabaseDeletionDate. To return a specific restorable dropped database use the RestorableDropped parameter with the DatabaseName and DatabaseDeletionDate parameters. When retrieving a specific restorable dropped database by using the DatabaseName parameter you must also include the DatabaseDeletionDate parameter and the specified DatabaseDeletionDate value must include milliseconds to match the desired database.

The Get-AzureSqlDatabase cmdlet returns either all restorable dropped databases on a server, or one specific database that matches both DatabaseName and DatabaseDeletionDate. To return restorable dropped databases that satisfy different criteria, such as all restorable dropped databases of a specific name, you must return all restorable dropped databases, and then filter the results on the client.

Parameters

-ConnectionContext<IServerDataServiceContext>

Specifies the connection context of a server from which to retrieve a database.


Aliases

Context

Required?

true

Position?

1

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

True (ByValue, ByPropertyName)

Accept Wildcard Characters?

false

-Database<Database>

Specifies an object that represents the database that this cmdlet retrieves.


Aliases

none

Required?

false

Position?

named

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

True (ByValue)

Accept Wildcard Characters?

false

-DatabaseDeletionDate<DateTime>

Specifies the date and time of a deletion. If you specify the RestorableDropped parameter, specify this parameter to retrieve a restorable dropped database based on the deletion date and time.

The DatabaseDeletionDate parameter must include milliseconds to match the time of the desired database. Specifying a value without milliseconds results in the database not being found.


Aliases

none

Required?

false

Position?

named

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

false

Accept Wildcard Characters?

false

-DatabaseName<String>

Specifies the name of the database that this cmdlet retrieves.


Aliases

none

Required?

false

Position?

named

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

false

Accept Wildcard Characters?

false

-RestorableDropped

Indicates that this cmdlet returns RestorableDroppedDatabase objects instead of Database objects. You can use the DatabaseDeletionDate parameter to select a specific restorable dropped database.


Aliases

none

Required?

false

Position?

named

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

false

Accept Wildcard Characters?

false

-RestorableDroppedDatabase<RestorableDroppedDatabase>

Specifies an object that represents the restorable dropped database that this cmdlet retrieves.


Aliases

none

Required?

false

Position?

named

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

True (ByValue)

Accept Wildcard Characters?

false

-ServerName<String>

Specifies the name of the server that contains the database that this cmdlet retrieves. The cmdlet uses the current Azure subscription to access the server.


Aliases

none

Required?

true

Position?

1

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

True (ByPropertyName)

Accept Wildcard Characters?

false

<CommonParameters>

This cmdlet supports the common parameters: -Debug, -ErrorAction, -ErrorVariable, -InformationAction, -InformationVariable, -OutVariable, -OutBuffer, -PipelineVariable, -Verbose, -WarningAction, and -WarningVariable. For more information, see    about_CommonParameters.

Inputs

The input type is the type of the objects that you can pipe to the cmdlet.

  • Microsoft.WindowsAzure.Commands.SqlDatabase.Services.Server.Database
  • Microsoft.WindowsAzure.Commands.SqlDatabase.Services.Server.RestorableDroppedDatabase

Outputs

The output type is the type of the objects that the cmdlet emits.

  • IEnumerable<Microsoft.WindowsAzure.Commands.SqlDatabase.Services.Server.Database>

    This cmdlet returns a Database object if you do not specify the RestorableDropped parameter.


  • IEnumerable<Microsoft.WindowsAzure.Commands.SqlDatabase.Services.Server.RestorableDroppedDatabase>

    This cmdlet returns a RestorableDroppedDatabase object if you specify the RestorableDropped parameter.


Examples

Example 1: Retrieve all databases on a server

This command retrieves all databases on the server named lpqd0zbr8y.


PS C:\> Get-AzureSqlDatabase -ServerName "lpqd0zbr8y"

Example 2: Retrieve all restorable dropped databases on a server

This command retrieves all restorable dropped databases on the server named lpqd0zbr8y.


PS C:\> Get-AzureSqlDatabase -ServerName "lpqd0zbr8y" -RestorableDropped

Example 3: Retrieve a database from a server specified by a connection context

This command retrieves database named Database01 from the server specified by the connection context $Context.


PS C:\> $Database01 = Get-AzureSqlDatabase -ConnectionContext $Context -DatabaseName "Database01"

Example 4: Store a database object in a variable

This command retrieves database named Database01 from the server named lpqd0zbr8y. The command stores the database object in the $Database01 variable.


PS C:\> $Database01 = Get-AzureSqlDatabase -ServerName "lpqd0zbr8y" -DatabaseName "Database01"

Example 5: Retrieve a restorable dropped database

This command retrieves the restorable dropped database named Database01 that was deleted on 11/9/2012 from the server named lpqd0zbr8y. This command stores the results in the $DroppedDB variable.


PS C:\> $DroppedDB = Get-AzureSqlDatabase -ServerName "lpqd0zbr8y" -DatabaseName "Database01" -DatabaseDeletionDate "2012-11-09T22:59:43.000Z" -RestorableDropped

Example 6: Retrieve all restorable dropped databases on a server and filter the results

This command retrieves all restorable dropped databases on the server named lpqd0zbr8y, and then filters the results to only the databases named ContactDB.


PS C:\> Get-AzureSqlDatabase -ServerName "lpqd0zbr8y" -RestorableDropped | Where-Object {$_.Name -eq "ContactDB"}

Related topics

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.
Pokaż:
© 2015 Microsoft