SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

View Traffic Manager Profile Change History

Updated: April 14, 2015

Windows Azure Traffic Manager

You can view the change history for your Traffic Manager profile in the Management Portal in Management Services.

  1. In the left pane of the Management Portal, click Management Services.

  2. On the Management Services page, click Operation Logs.

  3. On the Operation Logs page, you can filter to view the change history for your Traffic Manager profile. After selecting your filtering options, click the checkmark to view the results.

    • To view profile changes for all of your profiles, select your subscription and time range and select Traffic Manager from the Type dropdown list.

    • To filter by profile name, type the name of the profile in the Service Name field or select it from the dropdown list.

    • To view details for each individual change, select the row with the change that you want to view, and then click Details at the bottom of the page. In the Operation Details window, you can view the XML representation of the API object that was created or updated as part of the operation and copy the XML code to the clipboard.

See Also

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.
Pokaż:
© 2015 Microsoft